Gorguero Kropper

 

Land van oorsprong:Spanje

Algemeen voorkomen:
Middelgroot, krachtig, temperamentvol, brede borst met ruim kropvel; opgerichte houding waardoor een arrogante indruk.

 

 

 

 

Raskenmerken:

 • Type: Breed, compact naar achteren versmallend (driehoeksvorm).
 • Stand: Middelhoog, afhellend.
 • Kop: Breed, gerond met lichtgerekte schedellijn.
 • Ogen: Groot, midden in het hoofd; robijnkleurig.
 • Oogranden: Smal, glad en fijn ; kleur conform de kleur van de bevedering, nagenoeg onopvallend. Bij oudere dieren zijn wat grovere oogranden toegestaan.
 • Snavel: Krachtig met brede basis; middellang, door wratontwikkeling kort lijkend. Bovenlijn met kopbelijning meelopend. Onder- en bovensnavel even dik. Bij wit is een aangeslagen snavel toegestaan.
 • Neusdoppen: (wratten) bij volwassen dieren van 3 jaar en ouder goed ontwikkeld, maar nooit woekerend, grof of los; aan de snavelbasis goed aanliggend. Bij de doffers vormt zich aan de ondersnavelbasis in het midden een onder- of kinwrat met aan beide zijden iets kleinere wratten. In het derde jaar zijn de wratten volledig ontwikkeld.

 • Hals: Middellang, krachtig.
 • Krop: “Kropvel”: ruim; niet opgeblazen; peervormig ; zo dicht mogelijk vanaf de snavelpunt (keelwam) neerhangend; iets onder de borst uitkomend; in de nek een verdikking vertonend, hetgeen door de losse, de overbloezende kropbevedering extra wordt benadrukt; nagenoeg ongeplooid.
 • Borst: Breed en gerond.
 • Rug: Breed, naar de staart versmallend. In ruststand met de staart een afhellende lijn vormend.
 • Vleugels: Lang, goed aanliggend en breed met brede slagpennen; 11 of 12 slagpennen aan elke vleugel zijn rasadel nagenoeg tot het staarteinde reikend, vleugeldracht normaal.
 • Staart: In ruststand staartdracht normaal; extreem brede staartpennen waardoor staart aan het einde iets breder. Meer dan 12 staartpennen heeft de voorkeur.
 • Benen: Middellang, krachtig breed geplaatst , voten onbevederd met donkere kleur; het loopbeen met ongebroken, geaccidenteerde schubbing; nagels conform de veerkleur; bij wit zijn donkere nagels toegestaan.
 • Bevedering: Overvloedig met brede veren; zacht aanvoelend; strak aanliggend met uitzondering van de kropbevedering. Halsbevedering lang, fijn en los (“kraag”) met zeer intensieve glans.

 

Kleurslagen :

 • Wit, zwart
 • Blauw zwartgeband, roodzilver geband
 • Blauw- en roodzilver gekrast
 • Ringmaat : 9 mm

Toegevoegde raskenmerken:

Arrogant lijkend heeft deze duif toch een zacht karakter. De gorguero doffer is een gentleman; hij zal een duivin nooit pikken. Essentieel voor het ras is de holle staart en de opgeheven kop tijdens het vliegen.